...
Anh Bảy Nhớ Mẹ Dương Nghi Đình
...
Chú Tiểu Dương Nghi Đình
...
Bông Mua Tím Dương Nghi Đình
...
Mẹ Ơi Mai Con Về Thùy Dương - Dương Nghi Đình
...
Tân Cổ Công Ơn Cha Mẹ Dương Nghi Đình
...
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Dương Nghi Đình
...
Chờ Người Dương Nghi Đình - Hồng Điệp
...
Đau Xót Lí Mồ Côi Dương Nghi Đình
...
...
Bỏ Quê Tú Vy - Dương Nghi Đình
...
Vùng Lá Me Bay Live Ver Dương Nghi Đình
...
...
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Dương Nghi Đình
...
Mắt Chị Live Ver Dương Nghi Đình
...
Mắt Chị Beat Tone Nữ Dương Nghi Đình