...
...
Phải duyên hay nợ Kim Sa - VŨ HẢI
...
Người ngoài phố VŨ HẢI - Duy Thanh
...
...
Mưa nửa đêm VŨ HẢI
...
...
Hồn quê VŨ HẢI
...
Hoa Panxê VŨ HẢI - Chế Khanh
...
Gõ cửa trái tim Kim Sa - VŨ HẢI
...
...
Duyên kiếp VŨ HẢI
...
Thương Lắm Mình Ơi Mai Phương Thảo
...
Đoạn Cuối Tình Yêu Trọng Nghĩa - Mai Phương Thảo
...
...