Đức Kim
Tình Đời Hồng Nhung - Đức Kim
Đừng Nói Xa Nhau Hồng Nhung - Đức Kim
Biển Tình Thu Hà - Đức Kim
Căn Nhà Màu Tím Hồng Nhung - Đức Kim
Chuyện Ba Mùa Mưa Thu Hà - Đức Kim
Lời Cuối Cho Tình Yêu Thu Hà - Đức Kim
Mưa Qua Phố Vắng Hồng Nhung - Đức Kim