...
Duyên quê Trang Anh Thơ
...
LK Xuân Nhiều ca sĩ
...
...
...
Xuân Ba Miền . Trang Anh Thơ
...
Bông Hồng Cài Áo . Trang Anh Thơ
...
Mừng Tuổi Mẹ . Trang Anh Thơ
...
Lời Ru Gió Nam . Trang Anh Thơ
...
Mẹ Là Quê Hương . Trang Anh Thơ
...
Bông Bười Hoa Cau . Trang Anh Thơ
...
Thương Quá Quê Nhà . Trang Anh Thơ
...
Quê Hương . Trang Anh Thơ
...
Lòng Mẹ . Trang Anh Thơ
...
...