...
Nghèo Hoàng Minh Thắng
...
Mười Năm Tình Cũ Hoàng Minh Thắng
...
Mình Ơi Hoàng Minh Thắng
...
Lỗi Hẹn Cùng Ca Dao Hoàng Minh Thắng
...
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Hoàng Minh Thắng
...
Linh Hồn Của Anh Hoàng Minh Thắng
...
Liên Khúc Thất Tình Hoàng Minh Thắng
...
...
Lâu Đài Tình Ái Hoàng Minh Thắng
...
Lá Diêu Bông Hoàng Minh Thắng
...
Khung Trời Tuổi Mộng Hoàng Minh Thắng
...
Không Còn Nhớ Người Yêu Hoàng Minh Thắng
...
Khóc Thầm 2 Hoàng Minh Thắng
...
Hương Tóc Mạ Non Hoàng Minh Thắng
...
Huế Tình Yêu Của Tôi Hoàng Minh Thắng