...
Có Duyên Không Nợ Hoàng Minh Thắng
...
Cây Cầu Dừa Hoàng Minh Thắng
...
Giọt Lệ Sầu Hoàng Minh Thắng
...
Thương Người Xa Xứ Hoàng Minh Thắng
...
Mất Nhau Rồi Hoàng Minh Thắng
...
Lại Nhớ Người Yêu Hoàng Minh Thắng
...
Áo Cưới Không Nàng Dâu Hoàng Minh Thắng
...
Bến Đò Năm Xưa Hoàng Minh Thắng
...
Điệu Buồn Lý Sâm Thương Hoàng Minh Thắng
...
Gặp Nhau Làm Ngơ Hoàng Minh Thắng
...
Linh Hồn Tượng Đá Hoàng Minh Thắng
...
Đừng Nhắc Chuyện Lòng Hoàng Minh Thắng
...
Miền Trung Yêu Dấu Hoàng Minh Thắng
...
LK Tình Ca Quê Hương Hoàng Minh Thắng
...
Chiếc Bóng Đơn Côi Hoàng Minh Thắng