...
...
Bé yêu VŨ HẢI
...
Đoản xuân ca Bích Phượng - VŨ HẢI
...
...
...
...
Tình cha VŨ HẢI
...
...
Kiếp lãng du VŨ HẢI
...
...
Nhành cây trứng cá VŨ HẢI - Chế Khanh
...
Màu xanh kỷ niệm VŨ HẢI - Tú Sương
...
Không bao giờ quên em VŨ HẢI - Trường Sơn
...
Quê em mùa nước lũ Lâm minh - VŨ HẢI
...
Vu Lan đi chùa Thanh Kim Huệ - VŨ HẢI