...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Văn Hương - Trà My
...
Lk Xuân Quê Tôi Văn Hương
...
...
Cô Út Sang Sông Lương Hồng Chi - Văn Hương
...
Cô Dâu Miền Tây Văn Hương - Hồ Phương Liên
...
Ai Giàu Ba Họ Ai Khó Ba Đời Xuân Hòa - Văn Hương
...
Anh Sẽ Đưa Em Về Sóc Trăng Lý Thu Thảo - Văn Hương
...
Cậu Út Chung Tình Văn Hương
...
Đò Sang Ngang Văn Hương
...
Gà Gáy Vu Quy Văn Hương
...
Hình Bóng Quê Nhà Văn Hương
...
Mối Duyên Quê Văn Hương - Hồ Phương Liên
...
...
Thân Chùm Gửi Văn Hương
...