...
Liên Khúc Về Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
...
Làm Dâu Xứ Lạ Dương Hồng Loan - Đoàn Ngọc Tuấn
...
Liên Khúc Về Quê Dương Hồng Loan
...
Nhớ Về Sông Hậu Dương Hồng Loan
...
Khổ Tâm Dương Hồng Loan
...
Cõi Nhớ Dương Hồng Loan
...
Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Đừng Nói Xa Nhau Dương Hồng Loan - Đoàn Ngọc Tuấn
...
Đính Ước Dương Hồng Loan
...
Không Bao Giờ Quên Anh Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
...
Hương Tóc Mạ Non Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Nếu Xuân Này Vắng Anh Dương Hồng Loan
...
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Cây Bã Đậu Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
...
Tình Ngăn Đôi Bờ Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi