...
Yêu Trong Mơ Phạm Trưởng
...
Yêu Không Dám Nói Phạm Trưởng
...
Vội Vã Phạm Trưởng
...
Với Em Chỉ Là Đùa Vui Phạm Trưởng
...
Vết Mực Vô Tình Phạm Trưởng
...
Trang Giấy Trắng Phạm Trưởng
...
Tình Là Sợi Tơ Phạm Trưởng
...
Tình Bạn Phạm Trưởng
...
Thương Lắm Miền Trung Phạm Trưởng
...
Thà Quên Đi (Remix) Phạm Trưởng
...
Thà Quên Đi Phạm Trưởng
...
Số Phận Phạm Trưởng
...
Sim Khuyến Mãi Phạm Trưởng
...
Nơi Em Thuộc Về Phạm Trưởng
...
Người Đi Ngoài Phố Phạm Trưởng