...
Cánh Thiệp Đầu Xuân Uyên Trang - Khánh Bình
...
...
...
Yêu Người Chung Vách (Tân Cổ) Uyên Trang - Kim Tử Long
...
Về Quê Ngoại Uyên Trang - Thanh Thức
...
...
Trang Nhật Ký Uyên Trang
...
...
Tình Nhỏ Mau Quên Nguyên Vũ - Uyên Trang
...
Thao Thức Vì Em Châu Gia Kiệt - Uyên Trang
...
...
Nếu Chúng Mình Cách Trở Uyên Trang - Lâm Vũ
...
...
Mùa Đông Của Anh Uyên Trang
...
Gõ Cửa Trái Tim Uyên Trang - Duy Trường