...
...
...
Sao Ut No Voi Lay Chong Mỹ Linh - Dư Anh
...
Và Cơn Mưa Tới (Live) Mỹ Linh - Minh Thùy Idol