...
...
...
Mộng Thắm Duyên Tình Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Lời Con Xin Chúa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Hai Mùa Noel Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Nghĩa Cạn Tình Ta Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Chồng Của Em Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Sương Lạnh Chiều Đông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Suối Vàng Lạc Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Ru Trọn Giấc Mơ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Tội Lắm Người Ơi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Tình Sầu Trăm Năm 2 Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Mùa Đông Về Chưa Anh Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Tình Sầu Trăm Năm 1 Thạch Thảo - Vũ Hoàng