...
Đôi Đường Biệt Ly Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Vợ Chồng Duyên Nợ Ba Sinh Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Đêm Kỷ Niệm Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Người Nỡ Đành Tâm Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Tình Nghèo Mà Vui Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Thấu Hiểu Tình Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Bên Tình Bên Nghĩa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Ave Maria Con Dâng Lời Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
...
Lk Ngày Tết Quê Em, Chúc Tết Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
...
Tình Yêu Thiên Chúa Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
...
Anh Vẫn Biết Vũ Hoàng
...