...
Xin Lỗi (Remix) HamLet Trương
...
Vô Cùng (Remix) HamLet Trương
...
...
...
...
Hãy Cho Nhau Thời Gian HamLet Trương
...
Xe Đạp Thời Gian HamLet Trương
...
Tâm Tư Trong Mưa HamLet Trương
...
Kém Trí Nhớ HamLet Trương
...
Mai Em Theo Chồng HamLet Trương
...
Mai Em Theo Chồng Phương Anh - HamLet Trương
...
Lưng Chừng Hạnh Phúc HamLet Trương
...
Đêm HamLet Trương
...
Sài Gòn Thương Nhớ HamLet Trương
...
Âm Thanh Mùa Xuân HamLet Trương