...
Mùa Xuân Cưới Em Trường Sơn - Giáng Tiên
...
Thương Ca Mùa Hạ Giáng Tiên
...
Nói Với Người Tình Giáng Tiên - Lâm Bảo Phi
...
Mưa Bụi Trường Sơn - Giáng Tiên
...
Nhớ Về Em Chế Thiện - Giáng Tiên
...
Hai Lối Mộng Giáng Tiên
...
Đừng Nói Xa Nhau Chế Kha - Giáng Tiên
...
Trai Miền Trung Gái Miền Tây. Lê Sang - Giáng Tiên
...
Con Đường Mang Tên Em Lương Gia Huy - Giáng Tiên
...
Về Quê Em Lâm Quang Long - Giáng Tiên
...
Ru Con Thuyền Mộng Hồ Quang Lộc - Giáng Tiên
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
...
Tình Em Tháp Mười Trang Anh Thơ - Giáng Tiên
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
...
Xin trả cho em Lâm Quang Long - Giáng Tiên