Đàm Vĩnh Hưng
Trăng Bơ Vơ (Remix) Đàm Vĩnh Hưng
Túy ca Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
Tình tiếc nuối Đàm Vĩnh Hưng - Thanh Lam
Tình bơ vơ Đàm Vĩnh Hưng
Rừng Chiều Đàm Vĩnh Hưng - Cẩm Vân (1959)