...
Đêm Kỷ Niệm Bùi Trung Đẳng
...
Chuyện Tình Ba Mùa Mưa Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng
...
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Bùi Trung Đẳng - Phương Cẩm Ngọc
...
Duyên Phận Thanh Nga - Bùi Trung Đẳng
...
Cho Vừa Lòng Em Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng
...
Chim Trắng Mồ Côi Thu Vân - Bùi Trung Đẳng
...
Bến Quê Bùi Trung Đẳng
...
Xin Thành Tâm Xám Hối Bùi Trung Đẳng - Liêng Kiếng Quang
...
Nhớ nhau hoài Bùi Trung Đẳng
...
Chiều cuối tuần Bùi Trung Đẳng
...
Tình nồng hương Linh Trúc - Bùi Trung Đẳng