...
Phố Hoa Hoàng Châu
...
Xin Hãy Quên Tôi Hoàng Châu
...
Xin Hãy Quên Tôi Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
...
Tình Thắm Duyên Quê Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Tuyết Lạnh Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Không Phải Tại Chúng Mình Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Đời Người Hoàng Châu
...
...
Anh Hiểu Em Mà Hoàng Châu
...
Chia Tay Nhau Rồi Hoàng Châu
...
...
Đừng Rời Xa Em Hoàng Châu
...
Ai Lỡ Yêu Ai Hoàng Châu - Dương Hồng Loan