...
Gởi Cố Nhân Đôi Lời Hương Lan - Ngọc Sơn
...
Em Ơi Vui Lên Ngọc Sơn
...
Giọt Mưa Khuya Ngọc Sơn
...
Đêm Cuối (Remix) Ngọc Sơn
...
Chúc Xuân Vui Vẻ Ngọc Sơn - Nhiều Ca Sĩ
...
Ai Cho Tôi Tình Yêu Ngọc Sơn - Hà My
...
Tình Đời Mai Tuấn - Hoàng Châu
...
Đừng Như Thói Quen (Remix) Thanh Thảo - Ngọc Sơn
...
...
...
...
Tình Cảnh Hai Quê Ngọc Sơn
...
...
...