...
Trả Lại Em Cao Hoàng Nghi
...
Tình đầu dang dở Cao Hoàng Nghi
...
Khúc hát tự tình Cao Hoàng Nghi
...
Mùa Xuân Xa Quê Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
...
Tình Theo Bến Đỗ Cao Hoàng Nghi
...
Sang Ngang Cao Hoàng Nghi
...
Mùa Hoa Cưới Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
...
Tình Chàng Ý Thiếp Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
...
...
Trả Lại Cao Hoàng Nghi
...
Bài ca Tết cho em Cao Hoàng Nghi
...
Gõ Cửa Cao Hoàng Nghi
...
Tình Theo Bến Đỗ Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
...
Nếu Ai Có Hỏi Cao Hoàng Nghi