...
Em Đành Lòng Sao Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Thương Em Gái Quê Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Phận Anh Nghèo Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Về Quê Thăm Mẹ Nhiều ca sĩ
...
Thương Em Con Gái Miền Tây Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Biển Mặn Tình Em Hà My - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Thương Nhớ Ngoại Tôi Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Sóc Trăng Mùa Lễ Hội Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Út Đã Theo Chồng Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Chiều Nhớ Quê Mẹ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Tha Hương Nhớ Mẹ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Niệm Khúc Về Cha Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Nhớ Mãi Lời Ru Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Về Thăm Quê Mẹ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Công Cha Nghĩa Mẹ Huỳnh Nguyễn Công Bằng