Ngọc Huyền
Tân Cổ Ngại Ngùng Kim Tử Long - Ngọc Huyền
Tân Cổ Hoa Cau Vườn Trầu Kim Tử Long - Ngọc Huyền
Tân Cổ Lầm Lỡ Ngọc Huyền
Tân Cổ Hoàng Hôn Màu Tím Vũ Linh - Ngọc Huyền
Tơ Duyên Kim Tử Long - Ngọc Huyền
LK Hai Chuyến Tàu Đêm Đình Văn - Ngọc Huyền
Yêu Là Ảo Mộng Vũ Linh - Ngọc Huyền
Vào Hạ Nhiều ca sĩ
Đôi Ngả Chia Ly 2 Ngọc Hải - Ngọc Huyền
Tự Vấn Ngọc Huyền