...
...
...
Tân Cổ Bông Bí Vàng Ngọc Huyền
...
Tân Cổ Sông Quê Ngọc Huyền
...
...
Tân Cổ Ru Nửa Vầng Trăng Kim Tử Long - Ngọc Huyền
...
Tân Cổ Làm Quen Kim Tử Long - Ngọc Huyền
...
Tân Cổ Hờn Ghen Kim Tử Long - Ngọc Huyền
...
Tân Cổ Điệu Ru Ca Tình Yêu Kim Tử Long - Ngọc Huyền
...
Tân Cổ Trăng Sáng Vườn Chè Kim Tử Long - Ngọc Huyền
...
Tân Cổ Tiếng Hát Chim Đa Đa Kim Tử Long - Ngọc Huyền
...
Tân Cổ Mời Anh Về Thăm Quê Em Kim Tử Long - Ngọc Huyền
...
Tân Cổ Mưa Bong Bóng Vũ Linh - Ngọc Huyền
...
...
Tân Cổ Hòn Vọng Phu Trọng Phúc - Ngọc Huyền