...
Yêu Một Mình (Beat) Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
...
Cây Bã Đậu (Beat) Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
...
Vùng Lá Me Bay Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Nối Lại Tình Xưa Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Gõ Cửa Trái Tim Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Đường Tím Bằng Lăng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Định Mệnh Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Đam Mê Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Hoa Tím Người Xưa Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Đường Tình Đôi Ngã Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Anh Sáu Về Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Giờ Xa Lắm Rồi Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Màu Xanh Kỷ Niệm Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Đoàn Minh - Dương Hồng Loan