...
Ru Con (New Ver.) Nsut Văn Vượng
...
...
Suối Mơ (New Ver.) Nsut Văn Vượng
...
Người Hà Nội (New Ver.) Nsut Văn Vượng
...
Pa Lô Ma Nsut Văn Vượng
...
Nhạc Buồn Nsut Văn Vượng
...
Đàn Chim Việt Nsut Văn Vượng
...
...
Ru Con Nsut Văn Vượng
...
...
Nhớ Em Một Chiều Thu Nsut Văn Vượng
...
Giông Bão Cuộc Đời Nsut Văn Vượng
...
Hoàng Hôn Trên Bãi Biển Nsut Văn Vượng
...
Khúc Tùy Hứng Nsut Văn Vượng