...
Mùa Xuân Xa Quê Nhiều ca sĩ
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Phạm Thanh Thảo - Đào Phi Dương
...
Người thương kẻ nhớ Đào Phi Dương
...
Giống như tôi remix Đào Phi Dương
...
...
...
Chuyện Một Người Đi Đào Phi Dương
...
Kỷ Niệm Hai Chúng Mình Đào Phi Dương
...
Hình Bóng Người Xưa Đào Phi Dương
...
...
...
Xứ Người Nhớ Nhà Đào Phi Dương
...
...
...
Giết người anh yêu Đào Phi Dương