...
Tình Nghĩa Bạn Bè Vũ Hoàng - Đào Phi Dương
...
Ai Thương Yêu Em Đào Phi Dương
...
...
Cát Bụi Cuộc Đời Đào Phi Dương
...
Có Thế Thôi Vũ Hoàng - Đào Phi Dương
...
Đắp Mộ Cuộc Tình Đào Phi Dương
...
Đoạn Tuyệt Đào Phi Dương
...
Ngày Buồn Đào Phi Dương - Khánh Bình
...
Tâm Sự Chàng Ca Sĩ Đào Phi Dương
...
Tình Bơ Vơ Đào Phi Dương - Lý Diệu Linh
...
Mùa gió chướng Ngọc Huệ - Đào Phi Dương
...
Đành lỡ duyên tình Đào Phi Dương - Dương Hồng Loan
...
...
Khúc Ca Tình Sầu Hà My - Hoàng Công Danh
...
Đừng bỏ anh mà đi Đào Phi Dương