...
...
Tình Đầu Dang Dở Hồng Phượng - Huỳnh Thật
...
Nhớ Nhau Trong Đời Hồng Phượng
...
Phận Làm Dâu Hồng Phượng - Hà Vân
...
Lá Thư Cuối Cùng Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
...
...
...
...
Hạ Thương Hồng Phượng
...
Nếu Xuân Này Vắng Anh Hồng Phượng
...
Mưa Bụi (ft Đăng Minh) Hồng Phượng
...
Em Đi Trên Cỏ Non Hồng Phượng
...
Đám Cưới Trên Đường Quê Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
...
Vui Trong Ngày Cưới Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
...
Thuyền Hoa Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ