...
LK Bahama Mama & Sunny Thủy Tiên - Bảo Hân
...
Tàu Về Quê Hương Akira Phan - Thụy Anh
...
...
Muốn bên em Akira Phan
...
Chờ Hoài Giấc Mơ Akira Phan - Akio Lee
...
Nơi Đó (Ring my bell) Akira Phan - Akio Lee
...
Hi Em Akira Phan - Akio Lee
...
Quên Đi Cuộc Tình Akira Phan - Akio Lee
...
Xuân bên ta Akira Phan
...
...
Bước Qua Thủy Tiên - Hoàng Rapper
...
Gió buốt tim Akira Phan
...
Bởi Vì Đam Mê Akira Phan
...
...