...
...
...
Mơ Hoa Anh Thơ
...
Miền Quê Yêu Thương Trọng Tấn - Anh Thơ
...
Mẹ Tôi Quang Hào - Anh Thơ
...
Mẹ Tôi Anh Thơ
...
Lời Của Gió Tấn Minh - Anh Thơ
...
...
Lời Biển Anh Thơ
...
Hương Lúa Hương Quê Việt Hoàn - Anh Thơ
...
Huế Xưa Anh Thơ
...
...
Hành Khúc Ngày Và Đêm Anh Thơ - Minh Quân
...
...
Hà Nội - Huế - Sài Gòn Anh Thơ - Tốp ca