...
Chiều sân ga Cao Hoài Đông
...
Sầu Lẻ Bóng 2 Đinh Quốc Cường - Cao Hoài Đông
...
Tình Nghèo Có Nhau Lâm Thi - Cao Hoài Đông
...
Gửi Vào Kỷ Niệm Dạ Lý Hương - Cao Hoài Đông
...
Trách Ai Vô Tình Cao Hoài Đông
...
...
Yêu một mình Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
...
...
Em gái miền Tây Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
...
Cõi nhớ Cao Hoài Đông