...
Nghe Những Tàn Phai Tùng Dương - Quốc Trung
...
Phôi Pha Thanh Lam - Quốc Trung
...
Rồi Như Đá Ngây Ngô Trần Thu Hà - Quốc Trung
...
Ru Đời Đi Nhé Tùng Dương - Quốc Trung
...
Ru Ta Ngậm Ngùi Tùng Dương - Quốc Trung
...
Cho Đời Chút Ơn Trần Thu Hà
...
Tình Nhớ Trần Thu Hà
...
Ngày Em Đến Trần Thu Hà
...
Chị Tôi Trần Thu Hà
...
Lời Ru Cho Con Trần Thu Hà
...
Mùa Thu Cho Em Trần Thu Hà
...
Tình Tự Mùa Xuân Trần Thu Hà
...
Lời Gọi Thiên Thu Trần Thu Hà
...
Tình Như Cơn Gió Trần Thu Hà
...
Giấc Mơ Xuân Trần Thu Hà