...
...
Bài Ca Xây Dựng Yên Nhiên
...
Quê Hương Yên Nhiên
...
...
Đêm Tâm Sự Yên Nhiên
...
Giận Mà Thương Yên Nhiên
...
...
...
...
...
...
Tình Quê Yên Nhiên
...
...
...
Mưa Qua Phố Vắng Yên Nhiên