...
Đừng Nhắc Chuyện Lòng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Tôi Vẫn Nhớ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Vẫn Mong Mình Có Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Thiên Đường Tình Yêu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Ta Đã Lạc Mất Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Phượng Buồn Lối Xưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Giàu Nghèo Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Biết Nói Gì Đây Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Như Nhánh Lục Bình Thạch Thảo
...
Xót Xa Mình Ên Thạch Thảo
...
Tình Mãi Trao Anh Thạch Thảo
...
Đạo Nghĩa Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Đa Nghi Như Vợ Tui Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Ghen Tuông Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng