...
Như Giấc Chiêm Bao Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
...
Một Dại Khờ Một Tôi Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
...
Tình Kỹ Nữ Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
...
Xin Còn Gọi Tên Nhau Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
...
Chiếc Lá Cuối Cùng Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
...
Bài Tình Ca Cho Em Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
...
Ru Mãi Ngàn Năm Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
...
Chiều Không Em Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
...
Có Một Ngày Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
...
Chiều Một Mình Qua Phố Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
...
Cát Bụi Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
...
Ru Đời Đi Nhé Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
...
Phôi Pha Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
...
Ru Ta Ngậm Ngùi Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
...
Thương Lắm Tóc Dài Ơi Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist