...
Nát Ruột Chia Tay Khưu Huy Vũ
...
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Thôi Em Về Đi Em Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
...
Con Đò Lỡ Hẹn Khưu Huy Vũ
...
Út Mén Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
...
Như Đã Dấu Yêu Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
...
Ghen Vợ Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Phải Duyên Phải Nợ Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
...
Người Thương Kẻ Nhớ Ngọc Hân - Võ Hoàng Lâm
...
...
Kiếp Độc Thân Khưu Huy Vũ - Phi Bằng
...
...
...
Mùa Hạ Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Trả Lại Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân