...
Cỏ Úa Chế Thanh
...
...
Bọt Biển Chế Thanh
...
...
...
...
...
Chưa Vơi Câu Hò Chế Thanh - Lê Sang
...
Nhẫn Cỏ Cho Em Chế Thanh - Lê Sang
...
Nghèo Chế Thanh
...
...
...
...
Hai mùa mưa nắng Chế Thanh
...