...
Ông già Noel Bé Bào Ngư
...
Nựng nựng nà nà Bé Bào Ngư
...
Nụ cười Di Lặc Bé Bào Ngư
...
Mùa xuân của em Bé Bào Ngư
...
...
Em học nhạc Bé Bào Ngư
...
Đồng dao xanh Bé Bào Ngư
...
Đón xuân Bé Bào Ngư
...
Dậy đi bé ơi Bé Bào Ngư
...
...
Con nít con nôi Bé Bào Ngư
...
...
Con cò be bé Bé Bào Ngư
...
Chúc xuân của bé Bé Bào Ngư
...