...
Lời Mẹ Ru Quốc Quốc
...
...
Ngôi Sao Cô Đơn Quốc Quốc
...
Lời Ru Quốc Quốc
...
...
...
Vu Lan Tình Mẹ Quốc Quốc
...
Lạy Mẹ Quan Âm Quốc Quốc
...
Phật Ở Trong Tâm Quốc Quốc
...
...
Kiếp Phù Du Quốc Quốc
...
Phật Ơi Đợi Con Quốc Quốc
...
...
Phố Vắng Em Rồi Quốc Quốc
...
Khúc Chiều Thu Quốc Quốc