...
...
Tết Đến Qua Bao Nụ Cười Bảo Kun - Hoàng Yến Chibi
...
Sẽ Chiến Thắng Nhiều ca sĩ