...
...
...
...
Cô Gái Mở Đường Thu Hiền - Thanh Hoa
...
Tình Ca Mùa Xuân Trọng Tấn - Thanh Hoa
...
...
Mùa Xuân Thanh Hoa
...
...
...
...
Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ Trọng Tấn - Thanh Hoa
...
Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao Trọng Tấn - Thanh Hoa
...
Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Trọng Tấn - Thanh Hoa
...
...