...
Giận Anh (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Trong Hai Chọn Một (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Ly Rượu Đắng Cay (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Túy Ca (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Đồi Thông Hai Mộ (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Định Mệnh (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Xa Người Mình Yêu (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Mùa Thu Lá Bay (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
...
Thiên Duyên Tiền Định (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Mộng Chiều Xuân (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Mùa Xuân Đó Có Em (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Câu Chuyện Đầu Năm (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
...
Anh Cho Em Mùa Xuân (New Ver.) Hương Ngọc Vân