...
...
Đom Đóm Hương Ngọc Vân
...
Giận Anh Hương Ngọc Vân
...
Tấm Ảnh Không Hồn Hương Ngọc Vân
...
Để Quên Con Tim Hương Ngọc Vân
...
Trái Tim Ngục Tù Hương Ngọc Vân
...
Trái Tim Không Ngủ Yên Hương Ngọc Vân
...
Thao Thức Vì Em (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Hai Lối Mộng (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Duyên Kiếp (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Ngày Vui Qua Mau (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Cỏ Úa (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Khóc Cho Người Đi (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Yêu Mãi Ngàn Năm (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Kiếp Đỏ Đen (New Ver.) Hương Ngọc Vân