...
Cô Nàng Da Trắng Beat Droppy - ChiKa
...
Best Friend Droppy - Kiều Trinh
...
Quên Em Đi Twinkly Tus - Droppy
...
Cô Nàng Da Trắng Droppy - ChiKa
...
Chiến Binh Không Ngủ Phaos - Droppy