...
Đôi Lời Gửi Em Vũ Phong Sơn
...
Hàn Mặc Tử 2 Vũ Phong Sơn
...
Kỷ Niệm Một Thời Vũ Phong Sơn
...
Đôi Chân Ngọc Ngà Vũ Phong Sơn
...
Đời Là Bể Dâu Vũ Phong Sơn
...
Mùa Đông Berlin Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
...
Mưa Rơi Bên Đời Vũ Phong Sơn
...
Nhớ Một Dòng Sông Vũ Phong Sơn
...
Nắng Đẹp Ngày Mùa Vũ Phong Sơn
...
Nắng Xuân Vũ Phong Sơn
...
Người Đưa Đò Vũ Phong Sơn
...
Nhớ Quê Vũ Phong Sơn
...
Nhớ Nhung Vũ Phong Sơn
...
Uớc Muốn Vũ Phong Sơn
...
Nỗi Niềm Đắng Cay Vũ Phong Sơn