...
Brave Hồ Quỳnh Hương
...
Bức Thư Tình Thứ 2 Hồ Quỳnh Hương
...
Love Me Hồ Quỳnh Hương
...
When I Need You Hồ Quỳnh Hương
...
Trăng Hồ Quỳnh Hương
...
Ước Mơ Hồ Quỳnh Hương
...
Còn mãi niềm đau Hồ Quỳnh Hương
...
Chàng trai của tôi Hồ Quỳnh Hương
...
Đếm sao và đêm Hồ Quỳnh Hương
...
...
Hãy nói lời yêu Hồ Quỳnh Hương
...
Bông hoa xinh Hồ Quỳnh Hương
...
Cơn mưa mùa đông Hồ Quỳnh Hương
...
Vô Tình Hồ Quỳnh Hương
...
Chỉ Là Anh Thôi Hồ Quỳnh Hương