...
Sẽ Chiến Thắng Nhiều ca sĩ
...
...
Khóc (Piano) Đông Nhi
...
Chậm (Slowly) Đông Nhi - Suboi
...
Ngõ Vắng Đông Nhi
...
...
...
30 ngày yêu Đông Nhi
...
Tung Thuoc Ve Nhau Đông Nhi
...
Khóc Đông Nhi
...
Chỉ Thế Thôi Đông Nhi
...
Tung Thuoc Ve Nhau Đông Nhi
...
...
Mùa hè yêu thương Nhiều ca sĩ
...
Tình thơ Đông Nhi - Ngô Kiến Huy