...
Mùa đông xót xa Hiền Thục - Nguyễn Minh Anh
...
Nắng Sân Trường Đan Trường - Hiền Thục
...
Nhật Ký Của Mẹ Hiền Thục
...
...
...
...
...
Hát Ru Hiền Thục
...
Muôn Trùng Biển Ơi Hiền Thục
...
Bảy Ngày Đợi Mong Hiền Thục
...
Khúc Hát Chim Trời Hiền Thục
...