...
Mùa Nước Nổi Quê Em Hồ Quang Lộc
...
Nếu Một Mai Anh Giã Biệt Kinh Kỳ Hồ Quang Lộc - Lý Thu Thảo
...
Ngày Hồ Quang Lộc
...
...
Nhớ Về Mưa Bụi Hồ Quang Lộc
...
...
...
Tươi Thắm Nàng Xuân Hồ Quang Lộc
...
...
Ngày Xuân Tái Ngộ Hồ Quang Lộc
...
Con Bướm Xuân Hồ Quang Lộc
...
Chúc Tết Hồ Quang Lộc
...
Liên Khúc Đón Xuân Hồ Quang Lộc
...
Thì Thầm Mùa Xuân Beat Hồ Quang Lộc
...
Xuân Đẹp Làm Sao Hồ Quang Lộc